Köpvillkor (En Magisk Jul 2022)
Köpt biljett återbetalas ej. Vid oförutsedda händelser som kan ställa in evenemanget flyttas evenemanget till december 2023.

75% faktureras vid lagd order. 25% efter genomförandet.

Ändring av antal från beställt antal är möjligt att ändra 10% fram till 2 veckor innan beställt datum

Specialkost måste anmälas senast 3 vardagar innan ni besöker oss.

PERSONUPPGIFTSPOLICY TESSERA.SE

Version 2022-04-28

 

I denna integritetspolicy beskriver hur Not A Bad Idea AB hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn omfattar bland annat vår hantering av personuppgifter vid köp av biljetter, våra tjänster, användning av våra webbplatser och digitala kanaler, vid kommunikation med oss.

 

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt, kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller den IP-adress som din enhet använder. 

 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

VEM OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY?

 

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

 

Kund som köper våra tjänster som hänvisar till denna policy.

 

Användare av våra webbplatser och digitala kanaler 

 

Extern person som har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.

 

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

 

Not A Bad Idea AB, org.nr 559352-7996, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med oss.

 

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 

Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.

 

Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer. 

 

Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av våra webbplatser, digitala kanaler, tjänster och appar, t.ex. dina klick och besök.

 

Order- och beställningsuppgifter. Uppgifter om beställda biljetter, varor eller tjänster, t.ex. pris.

 

Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.

 

Bild- och ljudmaterial. Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. fotografi, film eller ljudinspelning.

 

Hälsouppgifter. Uppgifter som rör din hälsa, t.ex. uppgift om allergier.

 

Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler eller vid användning av tjänsten, t.ex. IP-adress, version av app, typ av enhet och version av webbläsare och operativsystem.

 

Baserat på de uppgifter som vi samlar in om dig kan vi även behandla uppgifter som härleds från dessa uppgifter:

 

Köp- och orderhistorik.

 

Användarbeteende på våra webbplatser, i våra digitala kanaler, tjänster och appar.

 

Kundsegment eller -profil.

 

Kommunikationshistorik.

 

Aktivitetshistorik såsom tidigare köp.

 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

 

Vi samlar in personuppgifter från:

 

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, köper våra tjänster, skapar ett användarkonto eller deltar i en enkätundersökning.

 

Sociala nätverksplattformar

Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

 

Arrangörer och samarbetspartners

Vi kan samla in dina personuppgifter från arrangörer och samarbetspartners.

 

Allmänt tillgängliga källor

Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

 

Anställda och av oss anlitade personer

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från anställda och andra av oss anlitade personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller när dessa personer frivilligt lämnar dina uppgifter till oss.

 

VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter som du hittar om du klickar på knappen längst ner.

 

Hantera beställningar

När du beställer biljetter, varor och tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera beställningen och kommunicera med dig angående beställningen.

 

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Om du är kund eller kontaktperson hos leverantör eller samarbetsparter till oss hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

 

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet. 

 

Genomföra analyser för att ta fram kundinsikter

Vi använder dina personuppgifter för att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter. Detta för att vi ska kunna få en bättre förståelse och insikt i våra kunders beteenden och mönster, t.ex. köp- och beställningsmönster och därigenom göra det möjligt för oss att anpassa vårt erbjudande på kundnivå. Viss profilering av dina uppgifter kan ske för detta syfte, men vi genomför ingen profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad. 

 

Kommunicera om oss och vår verksamhet

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

 

Kommunicera erbjudanden och marknadsföring i olika kanaler

Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden och marknadsföring till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler, tjänster och appar. Vi genomför dock inte någon profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

 

Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka externa mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

 

Hantera våra nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet.

 

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten.

 

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

 

Dokumentera verksamheten

Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

 

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga, och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.

 

Genomföra enkätundersökningar

Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkätundersökning som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster. 

 

Tillhandahålla våra tjänster och appar

Om du har registrerat ett användarkonto hos oss hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella appen eller tjänsten till dig. 

 

Kommunicera om våra tjänster och appar

Om du använder våra tjänster och appar behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till appen eller tjänsten.

 

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

 

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, tjänster och appar

Om du använder våra webbplatser, digitala kanaler eller tjänster och appar som hänvisar till denna policy använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra digitala kanaler, tjänster och appar används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användarstatistik om hur du använder våra webbplatser, digitala kanaler, tjänster och appar.  

 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra appar, tjänster och IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

 

VILKA MOTTAGARE DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika mottagare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter. 

 

Arrangörer och samarbetspartners

Vid delar personuppgifter med den arrangör som är ansvarig för det event som du bokat biljett till och med de samarbetspartners som arrangören arrangerar aktiviteten tillsammans med.

 

Sociala nätverksplattformar

Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra tjänster och appar, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang, se vidare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

 

Tjänsteleverantörer

För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.  

Du har rätt att:

Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.

Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.

Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 

VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler, och – om nödvändigt i ljuset av mottagarlandets lagstiftning – kompletterande skyddsåtgärder.

 

Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

 

UPPDATERINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publicerad på denna sida.

 

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till bolagen som omfattas av denna integritetspolicy, se tabellen nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY).

 

NOT A BAD IDEA AB

support@notabadidea.se

+46 (0)10-424 94 44

 

DETALJERAD INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken laglig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

 

Hantera beställningar

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kommunikation

Kontaktuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

Hälsouppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera beställningar.

Uttryckligt samtycke. Behandling av eventuella särskilda kategorier av personuppgifter om hälsa sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med att du gör en beställning.

Uppfylla avtal. Om beställningen genomförs av enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig. 

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)). Eventuella hälsouppgifter som samlats in för detta syfte bevaras endast under den tid som är nödvändigt för att underrätta arrangören och raderas därefter.

 

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kommunikation

Kontaktuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vårt kund- eller leverantörsförhållande.

Uppfylla avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden.

 

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

Köp- och orderhistorik

Kommunikationshistorik

Aktivitetshistorik

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

 

Genomföra analyser för att ta fram kundinsikter

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

Användargenererade uppgifter

Köp- och orderhistorik

Användarbeteende

Kommunikationshistorik

Aktivitetshistorik

Kundsegment- och profil

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

 

Kommunicera om oss och vår verksamhet

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Bild- och ljudmaterial

Kontaktuppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om oss och vår verksamhet.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.

 

Kommunicera erbjudanden och marknadsföring i olika kanaler

 

Personuppgifter

Användargenererade uppgifter

Bild- och ljudmaterial

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

Köp- och orderhistorik

Användarbeteende

Kundsegment och -profil

Aktivitetshistorik

Tekniska uppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera erbjudanden i olika kanaler om våra produkter och tjänster i olika kanaler.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Om vi inte har något förhållande sparas uppgifterna för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från insamlingen av uppgifterna.

 

Hantera våra nyhetsbrev

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera våra nyhetsbrev.

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

 

Följa upp och utvärdera verksamheten

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

Köp- och orderhistorik

Aktivitetshistorik

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

 

Utveckla och förbättra verksamheten

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

Köp- och orderhistorik

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra verksamheten.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

 

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kommunikation

Kontaktuppgifter

Order- och beställningsuppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara din fråga.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om två (2) år räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras – som utgångspunkt – tillsvidare.

 

Genomföra enkätundersökningar

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

KommunikationLaglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas.

 

Tillhandahålla våra tjänster

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kommunikation

Kontaktuppgifter

Tekniska uppgifter

 

Laglig grund

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för beställningar, appen eller tjänsten.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

 

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

 

Personuppgifter

Tekniska uppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser i syfte att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under ditt besök och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en bättre användarupplevelse. 

 

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, tjänster och appar

 

Personuppgifter

Användargenererade uppgifter

Aktivitetshistorik

Tekniska uppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, tjänster och appar.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för en tid om tre (3) månader för detta syfte. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare eller till dess att statistiken raderas.

 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

 

Personuppgifter

Samtliga berörda kategorier av personuppgifter. 

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra tjänster och appar och IT-system.

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Personuppgifter i loggar bevaras för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera felsökning och incidenter under en tid om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

 

Personuppgifter

Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. 

 

Laglig grund

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

 

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

 

NÄR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED OLIKA MOTTAGARE

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

 

Arrangörer och samarbetspartners

Genomföra gjorda beställningar. 

 

Personuppgifter

Bild- och ljudmaterial

Identitetsuppgifter

Kommunikation

Kontaktuppgifter

 

Laglig grund för överföringen

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för beställningar, appen eller tjänsten.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avtalet med arrangörer och samarbetspartners.

 

Sociala nätverksplattformar

Kommunicera och lämna erbjudande i olika kanaler

 

Personuppgifter

Användargenererade uppgifter

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

 

Användarbeteende

Kundsegment och -profil

Tekniska uppgifter

 

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra produkter och tjänster i olika kanaler.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

 

Kommunicera om våra tjänster och appar

 

Personuppgifter

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska uppgifter

 

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om våra tjänster och appar.

 

Externa mottagare med vilka vi är gemensamt ansvariga för användningen av dina personuppgifter

 

I tabellen nedan hittar du ytterligare information om de externa mottagare med vilka vi är gemensamt ansvariga för användningen av dina personuppgifter och var du kan hitta mer information om mottagarnas behandling av personuppgifter.

 

Mottagare

Facebook Ireland Limited

Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02C525, Irland

 

Information

Information om Facebook Irelands användning av dina personuppgifter, inklusive deras rättsliga grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot Facebook Ireland finns i deras Datapolicy som är tillgänglig på följande adress: https://www.facebook.com/about/privacy

Vi har ingått ett tilläggsavtal om gemensamt ansvar för att fastställa vårt respektive ansvar och roller i förhållande till användningen av dina personuppgifter som vi och Facebook Ireland ansvarar gemensamt för, se https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

Mottagare

LinkedIn Ireland Unlimited Company

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02R296, Irland

 

Information

Information om LinkedIn Irelands användning av dina personuppgifter, inklusive deras rättsliga grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot LinkedIn Ireland finns i deras integritetspolicy som är tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har ingått ett tilläggsavtal för gemensamt personuppgiftsansvar med LinkedIn Ireland för att bestämma vårt respektive ansvar i förhållande till användningen av dina personuppgifter som vi och LinkedIn Ireland ansvarar gemensamt för, se https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum